Bioetanool

Keskkonnasõbralik bioetanool

Bioetanool on taastuva energia allikas, mis on tekkinud suhkruroost, peedist või muudest suhkru- või tärkliseallikatest (puuviljad, kartul) saadud suhkru või tärklise käärimisest.

Kuidas seda toodetakse?

Bioetanooli valmistatakse orgaaniliste jäätmete lagundamise teel. Kuumuse abil destilleeritakse suhkur ning suhkru või tärklise kääritamisel saadakse etanool. Näiteks pressitakse suhkruroost mahl välja ning see kääritatakse. Bioetanooli valmistatakse ainult orgaanilistest jäätmetest. Bioetanool põleb täielikult, vabastades soojust, pisut veeauru ja süsihappegaasi.

Etanooli kasutatakse biokaminate kütusena. Bioetanooli põletamiseks ei ole vaja korstent ega lõõri. Kuna paljud uued hooned luuakse korstna ja kaminateta, on bioetanoolkamin keskkonnasõbralik ja moodne alternatiiv elusa tule nautimiseks. Bioetanoolist vabastatud soojus jääb tuppa püsima - seetõttu on bioetanooli põletamine otstarbekas ja tõhus.

Bioetanool on kergesti süttiv vedelik, kuuludes süttivuse osas 1B klassi ning tarnimise osas 3 PGII klassi. Selle hoiustamine on maailmas erinevate standardite järgi reguleeritud. Et bioetanooli turvaliselt ja legaalselt hoiustada ja käsitleda, peaksite end viima kurssi riikliku regulatsiooniga.

Bioetanooli on müügi eesmärgil mitmete ainetega denatureeritud, et vältida selle puhtal kujul manustamist.

Safer-Bio-Fuel

SAFER-BIO-FUEL™ on uuenduslik kütuseliik lõõrivabadele kaminatele. See pole isesüttiv ning seetõttu on sellega turvaline ümber käia. See-eest põleb kütus tõhusalt ja ohutult. SAFER-BIO-FUEL™ põleb puhtalt, ei ole mürgine ega vabasta tahma, suitsu, toksiine ega jääke. See on jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik kütus. SAFER-BIO-FUEL™ on kõige ohutum kütus iga lõõrivaba kamina jaoks.

SAFER-BIO-FUEL™ kasutamiseks on eraldi põletit vaja. Enne kütuse ostmist veenduge, et teil on õige põleti või lisage põletisse klaaskiudvilla. Kui soovite olemasolevas Bio-Blaze® kaminas SAFER-BIO-FUEL™ kütust kasutada, peate põletit uuendama. Pakume selleks spetsiaalset komplekti, mis mahub igasse põletisse.

SAFER-BIO-FUEL™ tagab pikema põlemisaja kui teised etanoolkütused. See on süttimatu (leekpunkt 93°C), mistõttu on selle käsitlemine ohutu. Võite kütust põleva leegi peale valada ning see kustutab tule.

SAFER-BIO-FUEL™ hoiustamiseks ei ole erinõudeid ning see on suurepärane täielikult põlev alternatiiv etanoolile.

Ves Product Carousel4