header

Paigaldusest

Mis on Bio-Blaze® toodete eelised?

Biokamin on keskkonnasõbralik ja põleb puhtalt kasutades bioetanoolkütust. Kaminaid on lihtne üles seada. Need on ideaalsed hotelli, restorani, koju või isegi rõdule ja aeda. Neid on lihtne seinale, kohvilauale või avatud ruumi paigaldada.

Kas mul on korstent või lõõri tarvis?

Biokamin ei vaja korstent ega lõõri. Kamina põletamiseks kasutatakse vedelikku nimega bioetanool. Bioetanool põleb puhtalt ega ole mürgine. See vabastab sarnaselt küünlale põledes pisut süsihappegaasi ja veeauru.

Kas kaminatest tuleb suitsu?

Ei, biokamin põleb tänu bioetanoolile puhtalt ja tahmavabalt. 

Kuhu ma võiksin biokamina asetada?

Pea igale poole, välja arvatud vannituppa või ruumidesse, kus on põleti kohta  liiga vähe ruumi. Biokamina paigaldamisjuhiste jaoks tutvuge palun meie paigaldusjuhenditega.

Kas Bio-Blaze® kaminaid on lihtne paigaldada?

Bio-Blaze® kaminaid on väga lihtne paigaldada. Need ei vaja lõõri, elektrit ega muud välist ühendust. Paigaldamis- ja ehitustööd puuduvad. Kuna biokaminad ei vaja korstent, võib neid igale poole paigaldada. Meil on ka ratastel liikuvad kaminad, mida toast tuppa transportida. Seinakaminatega tulevad kaasa kõik vajalikud tööriistad. Palun tutvuge lisainfo saamiseks meie paigaldusjuhenditega.

Kasutamisest

Kuidas Bio-Blaze® biokaminad töötavad?

Kasutusjuhendites on kogu informatsioon selle kohta, kuidas Bio-Blaze® kaminatega turvaliselt ja otstarbekalt ümber käia. Biokamin on lõõrivaba lahendus, mis vajab põlemiseks põletit ja bioetanooli. Põleti võib läita pika tiku või süütajaga.

Kuidas põleteid täita ja kui kaua peaks ootama enne uuesti täitmist?

Valage bioetanool ettevaatlikult lehtri abil põletisse, nii et vedelik ei pritsiks ega ujutaks põletit üle. Kui nii peaks juhtuma, oodake enne süütamist mõni minut, et aine aurustuks. Kui leek kustub, peate ootama biokamina põleti jahtumist. Umbes 20 minuti pärast võite põleti uuesti täita ja süüdata.

Kuidas ma tule süütan?

Biokaminas tule süütamiseks võib kasutada pikka tikku või süütajat.

Kas ma võin kustutada tule, enne kui bioetanool täielikult ära on põlenud?

Jah, võite tule igal ajal ära kustutada, aga kui kütus jääb biokamina põletisse, alustab see aurustumisprotsessi ning võib-olla peate järgmisel kasutuskorral põleti uuesti bioetanooliga täitma. Kasutage leegi kustutamiseks kustutusvahendit või siibrit. Tuld ei ole ohutu järelevalveta jätta!

Kui suur on biokamina küttevõimsus?

Bio-Blaze® biokaminad õhkavad sooja. Kuna biokamin ei vaja lõõri, jääb soojus tuppa. Kaminat võib kasutada lisasoojusallikana. Olenevalt ruumi suurusest ja kamina küttevõimsusest võib see anda soojust 2 - 5.6 KW (6828 - 19120 BTU)

Kuidas põletit puhastatakse?

On täiesti normaalne, et biokamina roostevaba põleti võib kuumuse tõttu ajaga värvi muuta. Ärge  peske seda veega ega pange nõudepesumasinasse! Roostevaba terast võib puhastada pehme riide (nt mikrofiiberlapp) ja roostevaba terase vedela puhastusvahendiga.

Kas kamina tulel võib toitu küpsetada?

Ei, biokamin ei ole küpsetusseade. Küpsetamine kahjustab põleteid. Toote väärkasutamisest tekkinud kahjud ei kuulu garantii korras hüvitamisele.

Bioetanoolist

Mis on bioetanool?

Bioetanool on vedelik, täpsemalt vedelkütus, mida toodetakse keskkonnasõbralikul viisil. Palun vaadake "Biokamina kütuse " rubriiki.

Kas bioetanool lõhnab?

Et bioetanool oleks denatureeritud, on sellesse aineid lisatud. Nende ainete põletamine võib süütamisel tekitada õrna  lõhna, kuid ajaga see kaob. Ka pärast tule kustutamist võib tunda sarnast lõhna kui küünla kustutamisel. Lõhn hajub õhus.

Kust bioetanooli osta?

Meie kvaliteetset Bio-Blaze bioetanooli saab osta Astri e-kaubamajast või meie kodulehelt!

Kui kaua kütus põleb?

Bioetanooli liiter põleb umbes kolm tundi.

Bioetanooli hoiustamine

Bioetanool on klassifitseeritud 3. klassi (PG II) kergestisüttivaks vedelikuks ning selle hoiustamine on maailmas erinevate standardite järgi reguleeritud. Et bioetanooli turvaliselt ja legaalselt hoiustada ja käsitleda, peaksite end viima kurssi riikliku regulatsiooniga.